Vis meny

Jan Rasmus Skåre

Jan Rasmus Skåre (1929–2018) frå Førde var jurist og høgsterettsdommar 1978–1998. Han leia fleire offentlege utgreiingsutval og hadde ein rik juridisk forfattarskap. Men han var også svært lokalhistorisk interessert, og skreiv ei rad artiklar om ymse emne knytt til heimstaden Førde. Tittel Utgjevingsår
Gamle Førde 2023 Vis bok