Vis meny

Christer Lundberg Nes

Christer Lundberg Nes (f. 1970) frå Volda er tilsett i Friluftsrådet for Ålesund og omland. Godkjend tindevegleder, UIAGM/IFMGA mountain guide. Fekk Røde Kors sin fjellskikkpris 2013 for arbeidet med å førebygge snøskredulykker og for boka Skikompis.
Tittel Utgjevingsår
Skikompis 2013 Vis bok