Vis meny
Fraktfritt ved kjøp for minst kr 398,-   Sjå vilkår

Bygdebok for Eid. Band 1

Alsåker - Åsebøen Gardsnummer 50-60

Redaktør/forfattar: Furnes, Steinar

ISBN: 9788282401722

Utgitt: 2021

Målform/språk: Nynorsk

Innbinding: Stivbind

Sidetal: 624

Serie: Bygdebok for Eid

Facebook Twitter


Band 1 av Bygdebok for Eid omfattar elleve matrikkelgardar som ligg på nordsida av Eidselva og Hornindalsvatnet i Hjelle krins (Alsåker, Hildenes, Hjelle, Rindane, Reinane, Moen, Leivdalen, Vedvika, Lindvika, Åsstøda og Åsebøen). Frå gammalt av utgjorde desse gardane tradisjonelle landbruksområde, men fram gjennom tida har stadig nye eigedomar blitt utskilde (m.a. bustadtomter i Moskva/Mogrenda og fritidstomter i Fladalen). Såleis inneheld dette bandet informasjon om ei rekkje sjølvstendige bruksnummer og eit betydeleg tal eldre og nyare feste.

Bygdebok for Eid handlar om gamle Eid kommune, og intensjonen med boka er å systematisere og formidle historie og busetnadssoge. Vonleg kan ho fungere som utgangspunkt og innfallsport til vidare kunnskap om gardar, bruk og menneske som har budd her.
 
Bygdebok for Eid er rikt illustrert med gamle og nye bilete.


Kr 598,00

Legg i handlekorg