Vis meny

Harald Jarl Runde

Harald Jarl Runde er fødd på Runde på Sunnmøre i 1947, er pensjonist og busett i Naustdal. Har etatsutdanning frå Televerket/Telenor og var ingeniør i Førde Teleområde og museumskonsulent i Norsk Telemuseum. Har teke etterdanning i lokalhistorie, historie grunnfag og pedagogikk med undervisning i grunn- og vidaregåande skule. Har skrive ei rekkje artiklar om lokalhistoriske emne og har vore leiar i skriftstyret for “Sogeskrift for Naustdal”.Tittel Utgjevingsår
Runde fyr 2017 Vis bok