Vis meny

Bokslepp på Nordfjord FolkemuseumVELKOMEN TIL BOKSLEPP

Jostein Hansen
Saueull, fossekraft og gründerånd
Evebøfoss Fabrikker 1910-1984

21. mai 2019 kl 19.00. Nordfjord folkemuseum, Sandane

Presentasjon av boka. Sal og signering.
Enkel servering. Gratis inngang.

Arr: Gloppen Sogelag - Eikenæs Libris - Selja Forlag

Evebøfoss Fabrikker var på store delar av 1900-talet hjørnesteinsbedrifta i Gloppen. Ullvarefabrikken vart grunnlagt i 1910 av Anders Hansen og eldstesonen Hans A. Hansen.

Evebøfoss utvida drifta og flytta til ny fabrikk på Elvaneset i 1924. Etter krigen tok tredje generasjon over bedrifta, som på det meste hadde 110 tilsette. På 1970-80-talet vart Evebøfoss råka av krisa i teko-industrien, og gjekk konkurs, først i 1973 og så i 1984.

Denne boka fortel historia om vekst og fall for Evebøfoss Fabrikker. Forfattaren set også Evebøfoss si historie inn i ein større teoretisk samanheng med vekt på den industrielle revolusjonen.

Jostein Hansen (f. 1944) er oldebarn av grunnleggjaren av Evebøfoss, Anders Hansen. Han er pensjonert førsteamanuensis i sosiologi og samfunnsfag og arbeidde på Høgskulen i Alta i 34 år. I 2008 flytta han tilbake til fødestaden Sandane, der han har slekta si.